معرفی سهام آباد ( توریستی ورفاهی آباد گران ایران)

بروزرسانی در29 اردیبهشت 1403
معرفی  سهام آباد ( توریستی ورفاهی آباد گران ایران)
در این مقاله به بررسی سهام شرکت توریستی و رفاهی آبادگران ایران (نماد معاملاتی: آباد) می‌پردازیم. این شرکت در زمینه احداث، اداره و بهره‌برداری از مجتمع‌های توریستی، رفاهی، تفریحی و اقامتی در سراسر ایران فعالیت می‌کند.

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در سال 73 با هدف سرمایه گذاری در صنایع گردشگری تاسیس شد. این شرکت در حوزه عمرانی کارهایی چون خرید و فروش مسکن در داخل و خارج از ایران، احداث مجتمع های توریستی، رفاهی، گردشگری و اقامتی فعالیت می کند. در سال 1388 این شرکت توانست سهام خود را در سازمان بورس و اوراق بهادار با نام ثاباد ثبت کند. با ما همراه باشید تا در ادامه به طور کامل و جامع با سهام توریستی و رفاهی آبادگران ایران آشنا شوید.

معرفی سهام توریستی و رفاهی آبادگران ایران 

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در سال 73 با هدف سرمایه گذاری در صنایع گردشگری تاسیس شد. این شرکت در حوزه عمرانی کارهایی چون خرید و فروش مسکن در داخل و خارج از ایران، احداث مجتمع های توریستی، رفاهی، گردشگری و اقامتی فعالیت می کند. در سال 1388 این شرکت توانست سهام خود را در سازمان بورس و اوراق بهادار با نام ثاباد ثبت کند. با ما همراه باشید تا در ادامه به طور کامل و جامع با سهام توریستی و رفاهی آبادگران ایران آشنا شوید.

عملکرد سهام آباد

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در سال 73 با هدف سرمایه گذاری در صنایع گردشگری تاسیس شد. این شرکت در حوزه عمرانی کارهایی چون خرید و فروش مسکن در داخل و خارج از ایران، احداث مجتمع های توریستی، رفاهی، گردشگری و اقامتی فعالیت می کند. در سال 1388 این شرکت توانست سهام خود را در سازمان بورس و اوراق بهادار با نام ثاباد ثبت کند. با ما همراه باشید تا در ادامه به طور کامل و جامع با سهام توریستی و رفاهی آبادگران ایران آشنا شوید.

مزایای سرمایه گذاری در آباد 

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در سال 73 با هدف سرمایه گذاری در صنایع گردشگری تاسیس شد. این شرکت در حوزه عمرانی کارهایی چون خرید و فروش مسکن در داخل و خارج از ایران، احداث مجتمع های توریستی، رفاهی، گردشگری و اقامتی فعالیت می کند. در سال 1388 این شرکت توانست سهام خود را در سازمان بورس و اوراق بهادار با نام ثاباد ثبت کند. با ما همراه باشید تا در ادامه به طور کامل و جامع با سهام توریستی و رفاهی آبادگران ایران آشنا شوید.

سرمایه گذاری در سهام آباد برای چه کسانی مناسب است؟

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در سال 73 با هدف سرمایه گذاری در صنایع گردشگری تاسیس شد. این شرکت در حوزه عمرانی کارهایی چون خرید و فروش مسکن در داخل و خارج از ایران، احداث مجتمع های توریستی، رفاهی، گردشگری و اقامتی فعالیت می کند. در سال 1388 این شرکت توانست سهام خود را در سازمان بورس و اوراق بهادار با نام ثاباد ثبت کند. با ما همراه باشید تا در ادامه به طور کامل و جامع با سهام توریستی و رفاهی آبادگران ایران آشنا شوید.

جمع بندی

شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران در سال 73 با هدف سرمایه گذاری در صنایع گردشگری تاسیس شد. این شرکت در حوزه عمرانی کارهایی چون خرید و فروش مسکن در داخل و خارج از ایران، احداث مجتمع های توریستی، رفاهی، گردشگری و اقامتی فعالیت می کند. در سال 1388 این شرکت توانست سهام خود را در سازمان بورس و اوراق بهادار با نام ثاباد ثبت کند. با ما همراه باشید تا در ادامه به طور کامل و جامع با سهام توریستی و رفاهی آبادگران ایران آشنا شوید.

سوالات متداول

این شرکت در زمینه احداث، اداره و بهره‌برداری از مجتمع‌های توریستی، رفاهی، تفریحی و اقامتی در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کند.
آباد
بازار اصلی
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.