تحلیل بنیادی کپارس | بررسی داده‌های مالی کاشی پارس در سال ۱۴۰۲

فهرست مطالب

شرکت کاشی پارس در سال 1352 تاسیس و در سال 1373 در بورس اوراق بهادار تهران درج نماد شد. کارخانه شرکت در شهر صنعتی البرز واقع است و سال مالی شرکت منتهی به اسفند ماه بوده که در سال 1401 به دی ماه تغییر کرد.

این شرکت تا نیمه ابتدایی سال 1400 از سه خط تولید تشکیل شده بود که دو خط آن با ظرفیت اسمی 4 میلیون متر مربع کاشی دیوار و خط دیگر آن با ظرفیت اسمی 1.2 میلیون متر مربع کاشی پرسلانی و گرانیتی (کاشی لوکس) فعالیت می‌کرد. در نیمه دوم سال 1400 خط چهارم این شرکت با ظرفیت تولید 1.5 میلیون متر مربع کاشی پرسلان به شرکت اضافه شد.

شرکت در حال نصب یک دستگاه پرس جدید در خط تولید کاشی دیوار می‌باشد که امکان تولید کاشی با ابعاد بزرگ‌تر را برای شرکت فراهم می‌نماید. این تغییر بدون اضافه کردن هزینه محسوسی به بهای تمام شده، باعث افزایش نرخ فروش و در نتیجه افزایش حاشیه سود شرکت می‌گردد.

صنعت کاشی و سرامیک عمدتا دست بخش خصوصی بوده و این صنعت جزء معدود صنایع بورسی می‌باشد که نرخ گذاری دستوری ندارد و در شرایط تورمی سودآوری شرکت به راحتی افزایش می‌یابد. نرخ اعلام شده در شفاف سازی‌های شرکت‌های این صنعت در سایت کدال نرخ پیشنهادی بوده و در واقع به منظور تعیین حداقل نرخ فروش می‌باشد که انجمن صنفی آن را تهیه و ابلاغ می‌کند.

فروش صادراتی شرکت به عاملین فروش بوده و مانند فروش داخلی تحویل درب کارخانه است و به این ترتیب شرکت هزینه حملی بابت فروش صادراتی پرداخت نمی‌کند.

 

ترکیب سهامداری شرکت کاشی پارس

ترکیب سهامداری کپارس

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید سهامدار کنترلی و نهایی شرکت کاشی پارس به صورت غیر مستقیم بنیاد مستضعفان می‌باشد.

تولید و فروش و نرخ فروش شرکت

مقدار تولید و فروش کاشی

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید سال‌های 1394 تا 1397 به علت رکود موجود در صنعت، تولید شرکت کاهش یافته اما مجددا در سال 1398 مقدار تولید شرکت افزایش یافته است. علاوه بر رشد مقدار تولید، رشد تولید کاشی پرسلانی شرکت که حاشیه سود بهتری داشته، افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که به علت تغییر در سال مالی شرکت، میزان تولید کاشی در سال مالی 1401 در مدت 10 ماه تولید شده است و پیش‌بینی سال 1402 بر اساس ظرفیت جدید شرکت و برای یک سال کامل برآورد گردیده است.

مقدار فروش شرکت

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید شرکت متناسب با شرایط بازار داخلی و صادراتی اقدام به فروش محصول در بازار داخلی و یا صادراتی انجام می‌دهد. با توجه به فروش شرکت در 4 ماه گذشته و با توجه به نرخ بالاتر فروش داخلی کاشی، برای سال 1402 فرض شده است مجددا سهم فروش داخلی شرکت افزایش یابد و به میانگین‌های گذشته خود نزدیک‌تر شود.

نرخ دلاری فروش شرکت

با توجه به روند گذشته و گزارش ماهانه شرکت، به نظر می‌رسد شرکت کاشی پرسلان خود را در سال 1402 با میانگین 5 دلار بر متر مربع و کاشی دیوار خود را با توجه به افزایش ابعاد آن، 3 دلار بر متر مربع به فروش برساند.

لازم به ذکر است که محاسبات فوق بر اساس نرخ دلار بازار آزاد محاسبه شده است.

 

روند حاشیه سود شرکت

روند حاشیه سود شرکت

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، حاشیه سود شرکت در سال‌های 1394 تا 1396 که صنعت در یک رکود جدی قرار گرفته بود، روند نزولی داشته است. از سال 1397 با رشد مقدار تولید و فروش شرکت، کم کم حاشیه سود شرکت تقویت شده تا در سال 1399 به اوج خود می‌رسد. با توجه به بهره‌برداری رسیدن از طرح‌های توسعه‌ای شرکت در نیمه دوم سال 1400، به نظر می‌رسد حاشیه سود شرکت از این سال به بعد در محدوده جدیدی نوسان نماید که نسبت به میانگین گذشته خود بالاتر می‌باشد.

 

جدول کانسلیم شرکت

سال تقویمی

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

عملکرد 3 ماهه اول

37,635

49,606

192,889

342,038

درصد تغییرات سود 3 ماهه اول

-

32%

289%

77%

عملکرد 3 ماهه دوم

58,350

290,984

287,819

502,338

درصد تغییرات سود 3 ماهه دوم

-

399%

-1%

75%

عملکرد 3 ماهه سوم

63,798

419,299

353,755

569,278

درصد تغییرات سود 3 ماهه سوم

-

557%

-16%

61%

عملکرد 3 ماهه چهارم

35,395

274,952

585,107

389,353

درصد تغییرات سود 3 ماهه چهارم

-

677%

113%

-33%

عملکرد سالانه

195,178

1,034,841

1,419,570

1,803,007

درصد تغییرات سود سالانه

-

430%

37%

27%

 

همانطورکه در جدول فوق مشاهده می‌کنید، سود سالانه شرکت هر ساله صعودی بوده و از سال گذشته آن بیش‌تر می‌باشد. با توجه به تغییر سال مالی شرکت، عملکرد 3 ماهه چهارم سال 1401 در اصل عملکرد دی ماه شرکت در آن سال بوده و شرکت تنها در یک ماه توانسته حدود 66 درصد کل فصل زمستان سال گذشته و بیش از 70 درصد سودآوری سایر فصول سال 1401 سودآوری نماید. فلذا به نظر می‌رسد در صورت عدم تغییر سال مالی، کاشی پارس دو شرط دیگر استراتژی کانسلیم را می‌توانست برآورد کند و به این ترتیب طبق این استراتژی گزینه مناسبی برای خرید می‌باشد.

 

برآورد سود سال 1402

مفروضات برآورد سود سال مالی 1402 به شرح زیر می‌باشد:

  • فرض شده است میانگین نرخ دلار بازار آزاد برای سال مالی منتهی به دی ماه 1402 شرکت برابر با 50 هزار تومان باشد.
  • میزان تولید و فروش کاشی پرسلان و دیوار برای سال مذکور به ترتیب 2.7 و 3 میلیون متر مربع برآورد شده است.
  • فرض شده است در سال مالی مذکور شرکت 75 درصد کاشی پرسلان تولیدی خود را به صورت داخلی و 25 درصد آن را به صورت صادراتی به فروش برساند.
  • نرخ فروش هر متر مربع کاشی پرسلان و دیوار به ترتیب 250 و 150 هزار تومان (5 و 3 دلار) فرض شده است.
  • تورم عمومی و تورم حقوق و دستمزد به ترتیب 50 و 30 درصد فرض شده است.
  • فرض شده است شرکت در سال مالی مذکور معافیت مالیاتی احکام قانون بودجه سال 1402، معافیت تبصره 7 ماده 105، معافیت شرکت‌های بورس و معافیت سهام شناور بالای 25 درصد را داشته باشد.

 

دوره مالی 

منتهی به اسفند 1400

منتهی به دی 1401

منتهی به دی 1402

فروش

4,744,386

5,834,044

10,844,879

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-3,029,307

-3,964,711

-6,675,936

سود (زیان) ناخالص

1,715,079

1,869,333

4,168,943

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

-189,938

-241,283

-430,614

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی

46,418

1,744

108,449

سود (زیان) عملیاتی

1,571,559

1,629,794

3,846,778

هزینه های مالی

-65,335

-36,072

-31,840

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

37,969

347,662

23,364

سود (زیان) خالص قبل از مالیات

1,544,193

1,941,384

3,838,302

مالیات

-124,623

-138,377

-340,120

سود (زیان) خالص

1,419,570

1,803,007

3,498,182

سود هر سهم پس از کسر مالیات

868

1,102

2,139

سرمایه

1,635,471

1,635,471

1,635,471

سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

868

1,102

2,139

 

تحلیل حساسیت سود سال 1402

دلار آزاد / نرخ دلاری کاشی پرسلان

4.75

5.0

5.25

480,000

1,631

1,931

2,231

500,000

1,800

2,113

2,426

520,000

1,970

2,295

2,620

 

روند p/e ttm شرکت

روند pe شرکت

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، p/e ttm شرکت در حال حاضر در محدوده 8.7 واحدی قرار دارد که از میانگین 14.4 واحدی آن پایین‌تر می‌باشد. به نظر می‌رسد با آمدن گزارش‌های فصلی شرکت در سال 1402 این نسبت تعدیل گردد.

 

جمع‌بندی

همانطور که پیش‌تر بیان شد، اکثر بازیگران صنعت کاشی در ایران بخش خصوصی می‌باشند. با توجه به چابکی بخش خصوصی معمولا در چنین شرایطی رقابت در آن صنعت بسیار بالا بوده و شرکت‌هایی که توان مدیریتی بالایی دارند امکان رقابت پیدا می‌کنند. با توجه به قدمت کاشی پارس و کاشی سینا که هر دو متعلق به بنیاد مستضعفان می‌باشند، به نظر می‌رسد این مجموعه توان مدیریتی خوبی در این صنعت داشته و با تغییرات بازار خود را وفق داده و همواره سهم بازار خود را حفظ کرده است.

با توجه به عدم نرخ‌گذاری دستوری در فروش محصولات این صنعت، در شرایط تورمی به راحتی نرخ و در نتیجه مبلغ فروش این شرکت‌ها رشد کرده و در نتیجه  به راحتی سودآوری شرکت‌های این صنعت رشد پیدا می‌کند.

با توجه به تکمیل طرح‌های توسعه‌ایی شرکت در سال‌های اخیر، شرکت در دوره فعلی در شرایط مطلوبی از نظر فروش قرار دارد و در حال حاضر به نوعی در حال بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته است.

با توجه به نکات بیان شده و برآورد سود شرکت، به نظر می‌رسد خرید این نماد در قیمت‌های پایین‌تر از 1100 تومان ریسک خاصی نداشته و سرمایه‌گذاری مناسبی باشد.

نویسنده: امید بابایی
20 تیر 1402
آخرین بروزرسانی: مجید عزیززاده
7 ماه پیش