تحلیل بنیادی هجرت | بررسی داده‌های مالی هجرت در 1402

بروزرسانی در19 اردیبهشت 1403
تحلیل بنیادی هجرت | بررسی داده‌های مالی هجرت در 1402
تحلیل بنیادی نماد هجرت 1402، در این مقاله تحلیلگر بنیادی داده‌های مالی شرکت هجرت را بررسی کرده و در نهایت نتیجه گیری کرده که این سهام برای خرید مناسب است یا خیر.

شرکت پخش هجرت در سال 1344 به صورت سهامی خاص و با نام شرکت تهران فارما در تهران به ثبت رسید و در سال 1363 به پخش هجرت تغییر نام پیدا کرد. این شرکت در سال 1375 به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال 1398 در بازار دوم فرابورس ایران با نماد هجرت پذیرفته شد. این شرکت در حال حاضر واحد فرعی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین با نماد تیپیکو و واحد تجاری نهایی گروه سازمان تامین اجتماعی است.

فعالیت اصلی شرکت خرید محصولات دارویی، بهداشتی، آرایشی و تجهیزیات پزشکی از تولیدکنندگان داخلی یا وارد کنندگان و فروش و توزیع آن‌ها به داروخانه‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور می‌باشد.

مطابق آمارنامه دارویی سال 1400، این شرکت با دارا بودن سهم بازار 10.4 درصدی از ارزش ریالی فروش شرکت‌های دارویی، رتبه دوم بزرگ‌ترین شرکت پخش دارویی کشور می‌باشد و بعد از شرکت توزیع دارو پخش قرار دارد.

 

ترکیب سهامداری شرکت پخش هجرت

تحلیل بنیادی هجرت 1402

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین با نماد تیپیکو به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق شرکت‌های پارس دارو و داروسازی فارابی) سهامدار حدود 60 درصدی شرکت پخش هجرت می‌باشد.

 

نحوه قیمت‌گذاری محصولات شرکت

قیمت فروش محصولات شرکت مانند تمامی شرکت‌های پخش دارو توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود. به این صورت که سازمان غذا و دارو با توجه به قیمت و شکل دارو، پیچیدگی‌های حمل دارو و ... درصدی به قیمت فروش تولیدکنننده اضافه می‌کند و قیمت مجاز فروش شرکت‌ پخش محاسبه می‌گردد. مطابق آخرین دستورالعمل قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو، درصد اضافه بها بین 4 تا 15 درصد می‌باشد.

تحلیلگر بنیادی: امید بابایی

روند فروش ماهانه شرکت

تحلیل بنیادی هجرت 1402

از آنجایی که سبد توزیع و فروش شرکت‌های پخش بسیار متنوع می‌باشد، در گزارش ماهانه این شرکت‌ها فقط مبلغ نهایی فروش شرکت افشاء می‌شود. همانطورکه پیشتر بیان شد، قیمت‌گذاری محصولات این شرکت به صورت درصدی از قیمت فروش شرکت‌های تولید کننده می‌باشد. بدیهی است هرگاه شرکت‌های تولیدکننده افزایش نرخ دریافت کنند، نرخ فروش محصولات شرکت‌های پخش از جمله شرکت پخش هجرت نیز افزایش خواهد یافت.

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، مبلغ فروش شرکت در سال 1401 و بعد از اجرای طرح دارویار و آزادسازی کامل ارز 4200 تومانی از صنعت دارو، شاهد رشد چشمگیری بوده است. به گونه‌ایی که میانگین مبلغ فروش شرکت در سال 1400 از 520 میلیارد تومان با رشد 77 درصدی به 920 میلیارد تومان در سال 1401 رسید.

 

حاشیه سود شرکت

تحلیل نبادی هجرت 1402

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، حاشیه سود شرکت پخش هجرت در ادوار گذشته نسبتا با ثبات بوده که علت آن نحوه قیمت گذاری زنجیره صنعت تولید و پخش دارو می‌باشد که قیمت فروش تولید کننده و توزیع کننده توسط سازمان غذا و دارو به صورت دستوری و با یک حاشیه مشخصی تعیین می‌گردد.

بعد از بهای تمام شده، مهم‌ترین آیتم در صورت سود و زیان شرکت، هزینه اداری و عمومی می‌باشد که هزینه استهلاک تجهیزات پخش و انبارداری، پورسانت تیم فروش و ... در آن قرار گرفته است. بدیهی است با توجه به وضعیت تورمی کشور، اگر چند سال متمادی تولیدکنندگان دارو افزایش نرخ متناسب دریافت نکنند، فروش و سود ناخالص شرکت‌های پخش از جمله پخش هجرت ثابت مانده اما هزینه اداری و عمومی آن افزایش می‌یابد، این موضوع در نهایت موجب کاهش حاشیه سود عملیاتی و سود خالص شرکت می‌گردد.

 

جدول کانسلیم شرکت

سال تقویمی

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱

عملکرد 3 ماهه اول

121,358

264,525

299,270

686,575

832,212

درصد تغییرات سود 3 ماهه اول

-

118%

13%

129%

21%

عملکرد 3 ماهه دوم

157,167

368,626

552,674

1,370,068

1,689,942

درصد تغییرات سود 3 ماهه دوم

-

135%

50%

148%

23%

عملکرد 3 ماهه سوم

278,549

373,149

451,972

1,563,282

1,993,260

درصد تغییرات سود 3 ماهه سوم

-

34%

21%

246%

28%

عملکرد 3 ماهه چهارم

150,851

359,742

625,167

577,639

-

درصد تغییرات سود 3 ماهه چهارم

-

138%

74%

-8%

-

عملکرد سالانه

707,925

1,366,042

1,929,083

4,197,564

-

درصد تغییرات سود سالانه

-

93%

41%

118%

-

 

همانطورکه در جدول فوق مشاهده می‌کنید، سود آخرین گزارش شرکت عدد بالاتری نسبت به چهار گزارش آخر خود داشته و سود سالانه آن افزایشی است و دو شرط استراتژی کانسلیم برای این شرکت محقق شده است. رشد آخرین گزارش شرکت نسبت به گزارش فصل مشابه آن در سال گذشته رشدی کمتر از تورم داشته که نکته مطابق این استراتژی نکته منفی برای شرکت است. به نظر می‌رسد رشد سود شرکت در 3 ماهه چهارم سال 1401 نسبت به سال 1400، بیشتر از تورم بوده و سه شرط این استراتژی محقق گردد.

برآورد سود سال 1401 و 1402 شرکت پخش هجرت

سال مالی

سال 1398

سال 1399

سال 1400

پیشبینی 1401

پیشبینی 1402

فروش شرکت

29,054,652

36,643,822

62,393,996

110,075,295

150,000,000

بهای تمام شده شرکت

-25,414,985

-31,492,606

-53,409,093

95,223,922

130,500,000

سود (زیان) ناخالص

3,639,667

5,151,216

8,984,903

14,851,373

19,500,000

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

-1,643,079

-2,369,511

-3,409,316

-5,767,848

-7,850,000

خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی

-4,212

-3,610

-3,472

0

0

سود (زیان) عملیاتی

1,992,376

2,778,095

5,572,115

9,083,525

11,650,000

هزینه های مالی

-274,572

-365,471

-568,839

-690,744

-1,200,000

خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

10,543

4,416

135,061

16,689

20,000

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

1,728,347

2,417,040

5,138,337

8,409,470

10,470,000

مالیات

-362,305

-487,957

-940,773

-1,533,822

-2,000,000

سود (زیان) خالص

1,366,042

1,929,083

4,197,564

6,875,648

8,470,000

سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

854

1,206

2,623

4,297

5,294

 

با توجه به آنکه فروش شرکت در نیمه دوم سال و بعد از اجرای طرح دارویار افزایش یافت به نظر می‌رسد فروش شرکت در سال 1402 به فروش شرکت در نیمه دوم سال 1401 نزدیک‌تر باشد. با توجه به آن که میانگین فروش شرکت پخش هجرت در نیمه دوم سال 1401 حدود هزار و 140 میلیارد تومان بوده است، فرض شده است میانگین فروش ماهانه شرکت در سال 1402 با ده درصد افزایش حدود هزار و 250 میلیارد تومان باشد.

فرض شده است با توجه به افزایش شدید قیمت دارو، در سال 1402 سختگیری برای افزایش نرخ دارو بیشتر باشد و حاشیه سود ناخالص شرکت اندکی کاهش یابد و به میانگین گذشته خود نزدیک شود. (در این تحلیل معادل 13 درصد برآورد گردیده است)

در طرح دارویار، یارانه دارو به انتهای زنجیره (داروخانه و بیمارستان) تخصیص یافته و پرداخت آن از طریق شرکت‌های بیمه‌ای است. با توجه به وضعیت دولت و شرکت‌های بیمه‌ایی به نظر می‌رسد پرداخت یارانه به صورت کامل و به موقع انجام نگردد و این امر احتمالا منجر به پرداخت نامنظم خرده فروشی‌ها به شرکت‌های پخش شده و این عدم پرداخت از طریق شرکت‌های پخش به شرکت‌های تولید کننده منتقل خواهد شد. بدیهی است این امر موجب آشفتگی در سرمایه در گردش شرکت خواهد شد. از این رو در تحلیل سود سال 1402 فرض شده است نسبت هزینه مالی به فروش نسبت به سال گذشته افزایش بوده و به نسبت 0.8 درصد فروش برسد.

 

روند ارزش بازار دلاری نماد هجرت

تحلیل بنیادی هجرت 1402

همان‌طورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، میانگین تاریخی ارزش بازار دلاری شرکت حدود 115 میلیون دلار می‌باشد که در حال حاضر با احتساب دلار 51 هزار و 700 تومانی و ارزش بازار 5.9 هزار میلیارد تومانی در تاریخ 30 فروردین 1402، ارزش بازار دلاری سهم در محدوده میانگین تاریخی خود باشد که نشان از به قیمت بودن قیمت سهام این شرکت دارد.

 

روند P/E TTM شرکت

تحلیل بنیادی هجرت 1402

همانطورکه در نمودار فوق مشاهده می‌کنید، میانگین P/E TTM شرکت از زمان عرضه شدن در بورس حدود 13.6 واحد می‌باشد. با توجه به قیمت پایانی سهم در تاریخ 30 فروردین 1402، P/E TTM این شرکت حدود 11.5 واحد می‌باشد. با توجه به رشد مبلغ فروش شرکت در نیمه دوم سال 1401 نسبت به سال 1400، به نظر می‌رسد بعد از انتشار گزارش سالانه منتهی به 29 اسفند 1401، EPS TTM شرکت افزایش یافته و P/E TTM آن تعدیل گردد.

 

جمع‌بندی شرکت پخش هجرت

شرکت پخش هجرت با داشتن سیستم پخش و توزیع و سیستم انبارداری قوی یکی از فعال‌ترین شرکت‌های پخش دارو می‌باشد که حاشیه سود سبد محصولات آن از میانگین صنعت بالاتر می‌باشد.

بزرگ‌ترین ریسک شرکت، ریسک قیمت‌گذاری دستوری نرخ فروش و بهای تمام شده محصولات شرکت می‌باشد که همواره سودآوری این شرکت و صنعت را تهدید می‌کند. با اجرای طرح دارویار و انتقال یارانه تولید دارو به انتهای زنجیره و عدم پرداخت به موقع این یارانه، ریسک نقدینگی و وصول مطالبات شرکت پر رنگ شد. با توجه به پایین بودن حاشیه سود خالص شرکت‌های پخش معمولا مشکلات وصول مطالبات به صورت کامل به شرکت‌های تولید کننده انتقال می‌یابد. بدیهی است در صورت استمرار این موضوع تولید کننده با مشکلات شدید نقدینگی دچار شده و به مرور زمان تولید خود را کاهش داده و در نتیجه فروش شرکت‌های پخش نیز کاهش خواهد یافت.

با پذیرش دو ریسک بیان شده در پاراگراف فوق، به نظر می‌رسد شرکت پخش هجرت گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت دارو می‌باشد که می‌توان به آن به چشم یک هلدینگ دارویی نگاه کرد که سودآوری آن به مقدار تولید و فروش و نرخ فروش شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده وابسته است.

نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
Enamadlogo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.