عباس زاجکانی
3 سال پیش
اخبار دقیقی راجبش نیست ولی شما میتونید با چک کردن صفحه کدال بانک دی به نشانی https://b2n.ir/767603  بررسی کنید