سوال
برای قیمت دقیق روی تابلو از سایتی باید ببینیم؟
عباس زاجکانی
2 سال پیش
مرجع دقیق فقط و فقط وبسایت http://www.tsetmc.com/  هست.
elahe
2 سال پیش
tsetmc