سوال
برای قیمت دقیق روی تابلو از سایتی باید ببینیم؟
elahe
2 سال پیش
tsetmc 
عباس زاجکانی
2 سال پیش
مرجع دقیق فقط و فقط وبسایت http://www.tsetmc.com/  هست.