سوال
برای قیمت دقیق روی تابلو از سایتی باید ببینیم؟
عباس زاجکانی
3 سال پیش
مرجع دقیق فقط و فقط وبسایت http://www.tsetmc.com/  هست.
elahe
3 سال پیش
tsetmc