سوال
کد بورسی کی پیامک می شود؟
گلی شمس
1 سال پیش
سازمان بورس از چه سامانه پیامکی استفاده میکنه؟ من شنیدم از https://mediana.ir/sms/ استفاده میکنه؟