سوال
پس از دریافت اسناد خزانه اسلامی چگونه آن را به فروش برسانیم؟
باران
2 سال پیش
باید با مدارک هویتی به یکی از شعب کارگزاری مراجعه کنید و مراحل فروش و انجام بدین
Bhzk
2 سال پیش

هم می تونید تو فرابورس بفروشید هم می تونید صبر کنید تا سررسیدش