سوال
کدوم صندوق سرمایه گذاری سال 98 بیشترین بازدهی رو به مشتریاش داده؟
عباس زاجکانی
2 سال پیش
اندیشه مشترک فردا  با 69.1 بیشترین بازدهی رو در سال 1398 داشت.
باران
2 سال پیش
صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود ماهیانه در سال 981مشترک صنعت و معدن۷.۱۵85.82مشترک اندیشه فردا6.3175.723گنجینه یکم آوید۴.۰۷48.844مشترک گنجینه الماس پایدار۴.۰۴48.485گسترش فردای ایرانیان2.8734.446نگین رفاه۲.۲۷27.247پاداش سهامداری توسعه یکم۲.۱۰25.28ارزش آفرین گلرنگ2.0824.969درآمد ثابت سرآمد2.0224.2410امین آشنا ایرانیان1.9923.88