سوال
قیمت هر واحد صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس چقدره؟
باران
2 سال پیش
قیمت هر واحد ۹۹۰,۶۶۸ ریال است. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتونید از صفحه صندوق سرمایه گذاری الماس به آدرس https://almaspaidarfund.com/ بازدید بفرمایید.