سوال
کارگزاری مدبرآسیا مجوز بورس کالا هم داره؟
باران
1 سال پیش
بله مجوز دارن.