سوال
دلیل متوقف شدن خرید و فروش سهام عدالت چیست؟
باران
2 سال پیش
به صورت دوره ای توسط دولت اعلام میشه آغاز خرید و فروشش ولی به نظرم الان با توجه به شرایط بازار و کاهش ارزش سهام عدالت ،فروشش چندان به صرفه نیست.
عباس زاجکانی
2 سال پیش
در حال حاضر فروش سهام عدالت بازه ولی بهتره نفروشید چون با قیمت های قبل خودشون خیلی فاصله دارن.