سوال
تکلیف پرداخت نشدن سود سالانه
باران
3 سال پیش
داخل سامانه سمات چک کنید که سود بهتون تعلق گرفته یا نه ، اگر سود به نامتون ثبت شده بود باید با امور سهم شرکتی که سود و براتون واریز نکردن تماس بگیرید البته داخل سایت کدال جدول زمان بندی پرداخت سود شرکت مورد نظرتون و چک کنید شاید هنوز سررسید واریزتون انجام نشده