سوال
نحوه دریافت برگه سهم چگونه است؟
باران
3 سال پیش
ثبت نام سجام و احراز هویتشون و انجام بدین . از سامانه سمات میتونید اطلاعات سهام پدر و ببینید اگر هم داخل سامانه از سهامشون اطلاعاتی نبود از قسمت میزخدمات الکترونیکی میتونید درخواست مفقودی بزنید و درخواست بدین اطلاعات سهم و کارگزار ناظر پدرتون و براتون بفرستن