سوال
توقف نماد برای مجمع عادی سالیانه
باران
3 سال پیش
برای چک کردن تاریخ بازگشایی و سایر اطلاعات مرتبط با نماد بورسی میتونید به سایت کدال مراجعه کنید