سوال
توقف نماد در بورس یعنی چی؟
باران
3 سال پیش
یعنی زمانی که سهم نمادش مجاز به معامله بشه در اون روز باید کشف قیمت بشه و مثل روز های عادی سهم که قیمتش + یا - 5 یا 10 افزایش یا کاهش داشته تعیین قیمت نمیشه و امکان تغییر قیمت به بالاتر یا پایین تر از + یا - 5 و 10 هم هست