@babc
کارگزاری بانک آینده
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری بانک آینده

شرکت کارگزاری آینده (سهامی خاص) از تاریخ هفتم خرداد ۱۳۹۰ پس از خرید کلیه سهام شرکت کارگزاری اندیشه برتر(سهامی خاص) در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل گردید، این شرکت کارگزاری در تاریخ یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۴ تحت شماره ۵۹۹۳ در اداره ثبت شرکتهای ساری با سرمایه ۵ میلیارد ریال شروع به فعالیت نموده است.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری بانک آیندهکارگزاری بانک آینده
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری بانک آیندهکارگزاری بانک آینده
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری بانک آیندهکارگزاری بانک آینده
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری بانک آیندهکارگزاری بانک آینده
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.