@سیماب-گون
کارگزاری سیماب گون
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری سیماب گون

شرکت کارگزاری سیماب گون ( سهامی خاص ) در تاریخ 15/11/1378 تحت شماره 159194 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.شرکت پس از انجام مراحل ثبت و تاسیس، از اردیبهشت ماه 1379 فعالیت خرید و فروش و معاملات در بورس اوراق بهادار تهران را شروع نموده است.- آخرین سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت مبلغ 105.000.000.000 ریال منقسم به 105.000.000سهم بانام 1،000 ریالی میباشد.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری سیماب گونکارگزاری سیماب گون
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری سیماب گونکارگزاری سیماب گون
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری سیماب گونکارگزاری سیماب گون
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری سیماب گونکارگزاری سیماب گون
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.