@توسعه-معاملات-کیان
کارگزاری توسعه معاملات کیان
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری توسعه معاملات کیان

شرکت کارگزاری بورس آثل به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 111128 مورخ 1373/11/19 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و طی شماره 10673 مورخ 1387/11/29 نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است و در تاریخ 1396/08/06 با مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار نام شرکت از کارگزاری بورس آثل به کارگزاری توسعه معاملات کیان تغییر یافت. در حال حاضر سرمایه شرکت 10 میلیارد ریال است که تماما پرداخت شده است.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری توسعه معاملات کیانکارگزاری توسعه معاملات کیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری توسعه معاملات کیانکارگزاری توسعه معاملات کیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری توسعه معاملات کیانکارگزاری توسعه معاملات کیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری توسعه معاملات کیانکارگزاری توسعه معاملات کیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.