@توسعه-سهند
کارگزاری توسعه سهند
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری توسعه سهند

مجوز تاسیس و ثبت شرکت کارگزاری توسعه سهند (سهامی خاص) طی نامه شماره ٢١٣ مورخ ١٣٨٤/٢/٢٠ توسط شورای عالی بورس و هیأت پذیرش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید و این شرکت در تاریخ ١٣٨٤/٦/٢٠ تحت شماره ١٨٢١٠ دراداره ثبت شرکتهای تبریز به ثبت رسید. شرکت کارگزاری توسعه سهند هم اکنون با احراز "رتبه الف" و با سرمایه ثبتی بیش از یکصد و پنجاه میلیارد ریال،مشغول به فعالیت است.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری توسعه سهندکارگزاری توسعه سهند
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری توسعه سهندکارگزاری توسعه سهند
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری توسعه سهندکارگزاری توسعه سهند
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری توسعه سهندکارگزاری توسعه سهند
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.