@توسعه-سرمایه-دنیا
کارگزاری توسعه سرمایه دنیا
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری توسعه سرمایه دنیا

مجموعه کارگزاری توسعه سرمایه دنیا از سال 1379 فعالیت کارگزاری و سرمایه گذاری خود را زیر نظر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران آغاز نموده است .با شماره ثبت 160988 وشناسه ملی 10102036291 و سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/02/10 معادل 5میلیارد ریال بوده است.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری توسعه سرمایه دنیاکارگزاری توسعه سرمایه دنیا
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری توسعه سرمایه دنیاکارگزاری توسعه سرمایه دنیا
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری توسعه سرمایه دنیاکارگزاری توسعه سرمایه دنیا
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری توسعه سرمایه دنیاکارگزاری توسعه سرمایه دنیا
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.