@بورس-مهر-اقتصاد-ایرانیان
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهام خاص) کارگزاری رسمی بورس و اوراق بهادار و فرابورس از سال 1379 فعالیت عملیاتی خود را در بازار سرمایه آغاز نمود است.این شرکت با هدف ارائه خدمات نوین به مشتریان، همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. 

این شرکت با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات خود، طرح ریزی و توسعه خدمات نوینی را در دستور کار خود قرار داده است.همچنین این کارگزاری در راستای فرهنگ صحیح سرمایه گذاری از سال 1397 اقدام به اخذ موافقت نامه اصولی برگزاری دوره های آموزشی در حوزه بازار سرمایه ، از کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه نمود است، تا بتواند دوره هایی را در حوزه بازار سرمایه برگزار نماید. سرمایه این شرکت در حال حاضر 100/000/000/000 ریال است که تماما پرداخت شده است.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیانکارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیانکارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیانکارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیانکارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.