@بورس-توسعه-کشاورزی
کارگزاری توسعه کشاورزی
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری توسعه کشاورزی

شركت كارگزاري توسعه كشاورزي(سهامی خاص) در تاريخ 31/2/1383 در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيد.سرمایه این شرکت ابتداعاً مبلغ يك ميليارد ريال،تقسيم شده به 1.000.000 سهم یک هزارريالي بود ولی دراسفند ماه سال 1388 مجمع عمومی فوق العاده شرکت افزایش سرمایه را از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ ده میلیارد ریال تصویب نمودکه تمامی 900% افزایش سرمایه شرکت توسط سهامداران با استفاده از حق تقدم خود پذیره نویسی شد و در مجمع مورخ 1394/04/29 سرمایه شرکت از ده میلیارد ریال به سیزده میلیارد ریال افزایش یافت و هم اکنون سرمایه پرداخت شده شرکت مبلغ سیزده میلیارد ریال می باشد.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری توسعه کشاورزیکارگزاری توسعه کشاورزی
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری توسعه کشاورزیکارگزاری توسعه کشاورزی
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری توسعه کشاورزیکارگزاری توسعه کشاورزی
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری توسعه کشاورزیکارگزاری توسعه کشاورزی
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.