@بازار-سهام
کارگزاری بازار سهام
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری بازار سهام

شرکت کارگزاری بازار سهام به استناد مجوز شماره 674 مورخ 24/11/1372 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21/1/1373 تحت شماره 104015 نزد اداره ثبت شرکتها و اداره مالکیت حقوقی ایران با سرمایه اولیه یکصد میلیون ريال به ثبت رسید.

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 80میلیارد ريال منقسم به هشتاد میلیون سهم یکهزار ريالی با نام تماما" پرداخت شده و مالکیت شرکت 100 درصد خصوصی و سهامی خاص می باشد.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری بازار سهامکارگزاری بازار سهام
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری بازار سهامکارگزاری بازار سهام
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری بازار سهامکارگزاری بازار سهام
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری بازار سهامکارگزاری بازار سهام
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
Enamadlogo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.