@اطمینان-سهم
کارگزاری اطمینان سهم
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری اطمینان سهم

شرکت کارگزاری اطمینان سهم (سهامی خاص) براساس تجویز ماده 11 قانون اولیه تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه 1354 و ماده 5 اساسنامه وقت سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار از تاریخ 1376/04/10 تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها به شماره 131834 ثبت رسید.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری اطمینان سهمکارگزاری اطمینان سهم
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری اطمینان سهمکارگزاری اطمینان سهم
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری اطمینان سهمکارگزاری اطمینان سهم
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری اطمینان سهمکارگزاری اطمینان سهم
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.