@اردیبهشت-ایرانیان
کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در تاریخ 1384/07/10 پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تحت شماره 25590 و شناسه ملی 10260463521 نزد اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی در استان اصفهان به ثبت رسیده است. سرمایه فعلی و ثبت شده شرکت 43.8 میلیارد ریال است و افزایش سرمایه تا مبلغ 150 میلیارد ریال توسط مجمع مصوب گردید و در اختیار هیات مدیره بوده که می بایست تا پایان خرداد ماه سال 1398 به ثبت برسد.

امتیاز کلی
امتیاز بررسی نشده است
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری اردیبهشت ایرانیانکارگزاری اردیبهشت ایرانیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری اردیبهشت ایرانیانکارگزاری اردیبهشت ایرانیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری اردیبهشت ایرانیانکارگزاری اردیبهشت ایرانیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری اردیبهشت ایرانیانکارگزاری اردیبهشت ایرانیان
امتیاز بررسی نشده است
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.