@آینده-نگر-خوارزمی
کارگزاری آینده نگر خوارزمی
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) در تاریخ 1385/02/06 تحت عنوان کارگزاری تحلیلگران بصیر (سهامی خاص) با شماره 6365 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان ثبت شد و در تاریخ 1387/10/10 با شماره 10652 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و فعالیت رسمی خود را در بازار سرمایه ایران آغاز نمود. بر اساس مصوبات هیاتمدیره شرکت در تاریخ 1391/11/28 با موضوع تغییرات سهامداری، 60 درصد سهام شرکت به گروه سرمایه گذاری خوارزمی انتقال یافت و بر همین اساس، شرکت در تاریخ 1392/04/12به کارگزاری آینده نگر خوارزمی تغییر نام داد. همچنین بر اساس مصوبات هیات مدیره شرکت در تاریخ 1397/02/25 الباقی سهام شرکت به گروه سرمایه گذاری خوارزمی انتقال یافت و در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان از شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری خوارزمی با دارا بودن 99/9987 درصد سهام کارگزاری به عنوان سهامدار عمده شرکت شناخته می شود.

هدف‌های اصلی این کارگزاری کسب مزیت رقابتی، توسعه و بهبودخدمات،تامین منابع مالی و فیزیکی و سود آوری می باشد. سرمایه شرکت در حال حاضر بالغ بر45/000/000/000ریال می باشد.

امتیاز کلی
5/
3.7
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری آینده نگر خوارزمیکارگزاری آینده نگر خوارزمی
5/
3.7
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری آینده نگر خوارزمیکارگزاری آینده نگر خوارزمی
5/
3.7
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
کارگزاری آینده نگر خوارزمیکارگزاری آینده نگر خوارزمی
5/
3.7
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
کارگزاری آینده نگر خوارزمیکارگزاری آینده نگر خوارزمی
5/
3.7
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.