@آبتین-استاک
کارگزاری آبتین استاک
فالوینگ0
محتوا0

کارگزاری آبتین استاک

شركت کارگزاری آبتین استاک درتاریخ 1385/01/16به منظور انجام امور مربوط به کارگزاری خرید و فروش اوراق بهادار به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 8264 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شهرستان قزوین به ثبت رسيده است. سرمایه شرکت به مبلغ نه میلیارد ریال (9،000،000،000ريال)متشکل از9,000,000سهم عادی1،000ريالی ، تماماً پرداخت می باشد.

امتیاز کلی
5/
1.8
ویژگی ای وجود ندارد
کارگزاری آبتین استاککارگزاری آبتین استاک
5/
1.8
کارگزاری آتیهکارگزاری آتیه
5/
4
کارگزاری آبتین استاککارگزاری آبتین استاک
5/
1.8
کارگزاری رضویکارگزاری رضوی
5/
4
کارگزاری آبتین استاککارگزاری آبتین استاک
5/
1.8
کارگزاری مهرآفرینکارگزاری مهرآفرین
5/
4
کارگزاری آبتین استاککارگزاری آبتین استاک
5/
1.8
کارگزاری نهایت نگرکارگزاری نهایت نگر
5/
4
نظارت دات کام
پلتفرم مقایسه و بررسی نهادهای مالی
کلیه حقوق این سایت متعلق به آسیا سرمایه هوشیار (nezarat) می‌باشد.