سوال
چند برگ اوراق برای وام بانک مسکن نیاز هست؟
باران
2 سال پیش
باید از بانکتون بپرسید که چند میلیون اوراق برای هر نفر نیازه . اگر به طور مثال بهتون بگن هر نفر باید 60میلیون اوراق تهیه کنه به این معنی هست که هر نفر باید 120 برگ اوراق خریداری کنه با کد خودش.