کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.

#شغدیر   پتروشیمی غدیر 

جهت ارسال توییت / پاسخ باید وارد سایت شوید
X