کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.
بنیادی : درصد پیشرفت سود سالانه بیش از 200 درصد

-------------

تکنیکال : محدوده مناسب خرید 1085 تومان

محدوده مناسب فروش 1500 تومان

حد ضرر 1000 تومان
#شتران
جهت ارسال توییت / پاسخ باید وارد سایت شوید
X