کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.

پیش بینی سود #فجهان در سال 1400، محدوده 100 تومان سود بابت هر سهم می باشد. 

که اگر زمانی که سهم با قیمت 550 تومان عرضه شود، به نظر می رسد که نقطعه تعادلی سهم محدوده 750 الی 900تومان باشد. پس اگر قصد دارید که سهم را پس از عرضه اولیه بخرید، مد نظر داشته باشید که در این محدوده های اعلامی احتمال به تعادل رسیدن بیشتر است.
 
جهت ارسال توییت / پاسخ باید وارد سایت شوید
X