کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.
#خشرق با رشد سودی که در 1 سال گذشته ثبت کرده است ، میتواند رشد قیمت بیشتری را تجربه کند .

در حال حاضر قیمت در محدوده 1750 تومان و صف فروش است . 

بهترین محدوده برای خرید این سهم ارزشمند 1500 تا 1550 تومان است که 23 و 24 ام شهریور احتمال ابه این قیمت برسد . 

همچنین قیمت فروش محدوده مقاومتی این سهم 2000 تومان میباشد . 

جهت ارسال توییت / پاسخ باید وارد سایت شوید
X