کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.
شاهد مقاومت #شلعاب در محدوده 960 تومان هستیم. 
بخصوص واکنش سهم به محدوده 50 Rsi در نمودار مشخص شده، روند سهم را دنبال میکنیم. به نظر می رسد که قدرت شکست مقاومت را داشته باشد. 
خط روند نزولی Rsi درحال شکست است.
جهت ارسال توییت / پاسخ باید وارد سایت شوید
X