کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.
#کلوند
سهم در محدوده مقاومتی مهم قرار دارد که در صورت شکست، 3200 تومان مقاومت بعدی می باشد.

تعداد دفعات برخورد سهم به مقاومت کاملا مشهود است، امیدوارم که پر قدرت شکشته شود.
جهت ارسال توییت / پاسخ باید وارد سایت شوید
X