کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.

#بیستون #چکاوه #چکاوهح
اگر برای بلند مدت دنبال یک سهم در نقطه مناسب هستید، می توانید 20 تا 30 درصد از دارایی خودرا حق تقدم چکاوه بخرید در صورتی که در محدود زیر هزار تومان معامله شود.

یعنی قیمت مناسب خرید حق تقدم محدوده 950 به پایین است. که با 100 تومانی که بابت تبدیل حق تقدم به سهام پرداخت میکنید محدوده حدود 1000 تومان نقطه مناسب خرید است. 

کاغذ سازی کاوه حدود 14 سال پیش، پروژه شرکت کاغذ بیستون را با ظرفیت 75 هزار تن آغاز کرد. لازم به ذکر است که حدود 6.5 میلیون یورو بابت خرید تجهیزات کاغذ بیستون توسط چکاوه پرداخت شده است.
ضمنا از مزایای شرکت بیستون می توان از نزدیکی محل شرکت به کشور همسایه عراق دانست. زیرا بازار عراق در سال حدود 500 هزار تن ظرفیت کاغذ دارد، که کارخانه های موجود در عراق حدود 100 هزار تن ظرفیت تولید دارند. بنابراین عراق در سال حدود 400 هزار تن نیاز به واردات دارد. 
* لازم به ذکر است که آخال که جزو مواد اولیه شرکت بیستون است، می تواند از بازار عراق تامین کند. چرا که عراق به نسبت ترکیه ارزانترین نرخ آخال در منطقه را دارد.
 مساحت شرکت بیستون بالغ بر 57 هکتار می باشد.
شرکت کاغذسازی کاوه ظرفیت تولید حدود 25 هزار تن در سال دارد و کاغذ بیستون 75 هزار تن ظرفیت تولید ! 
 
 
جهت ارسال توییت / پاسخ باید وارد سایت شوید
X