کاربران گرامی وب سایت نظارت آپدیت شده و همه قیمت ها آزمایشی می باشند و بزودی بروز خواهند شد.

نماد ها

تحلیل سهم سیمان فارس و خوزستان با نماد سفارس شرکت سیمان فارس و خوزستان در تاریخ 1329/03/28 با سرمایه‌گذاری مشترک سازمان برنامه و شرکت سهامی سیمان شیراز به نام شرکت سهامی سیمان فارس در اداره ثبت شرکت های استان فارس به ثبت رسید و در سال 1332 محل شرکت از شیراز به تهران انتقال یافت و در اداره ثبت...
تحلیل سهم سیمان غرب با نماد سغرب شرکت صنایع سیمان غرب در تاریخ 1353/05/24 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی کرمانشاه به ثبت رسید و در تاریخ 1358/03/13 مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شد و از تاریخ 1359/04/22 هیئت مدیره منتخب سازمان صنایع ملی ایران اداره امور آن را به عهده گ...
تحلیل سهم سیمان کردستان با نماد سکرد شرکت در تاریخ 1365/06/20 به ثبت رسید و در تاریخ 1386/12/26 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. موضوع فعالیت شرکت تولید سیمان و خدمات جانبی آن می‌باشد.  برای اجرای پروژه سیمان کردستان در سال 1365 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، شرکتی به نام شرکت سیمان دیو...
تحلیل سهم سیمان کرمان با نماد سکرما شرکت در تاریخ 1346/05/12 تاسیس و در سال 1351 به شرکت سهامی عام تبدیل و در آبان ماه 1351 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. نام شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده به گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تج...
تحلیل سهم سیمان مازندران با نماد سمازن شرکت سیمان مازندران با هدف تولید انواع سیمان و فراورده‌های سیمانی در سال 1353 تاسیس شد. در 1360/06/31 شهریور تولدی کارخانه با ظرفیت 624000 تن سیمان در سال آغاز شد. با افتتاح دو پروژه طرح توسعه و طرح افزایش ظرفیت در سال های اخیر ظرفیت تولید سیمان به 8000 تن...
تحلیل سهم سیمان سفید نی ریز با نماد سنیر شرکت سهامی خاص سیمان سفید نی ریز در تاریخ 1366/12/15 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و از تاریخ 1382/10/27 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1381/03/31 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع فعالیت شرکت تولید...
تحلیل سهم سیمان هگمتان با نماد سهگمت شرکت سیمان هگمتان در تاریخ 1368/02/04 به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ 1377/07/10 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ 1382/03/28 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. موضوع فع...
تحلیل سهم سیمان ایلام با نماد سیلام شرکت سیمان ایلام در تاریخ 1367/08/18 به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ 1382/04/28 به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در تاریخ 1382/08/12 در ساز...
تحلیل سهم سیمان صوفیان با نماد سصوفی شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان در سال 1345 تاسیس و اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و سپس با انتقال مرکزیت شرکت به محل کارخانه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شبستر ثبت گردید. سهام شرکت در تاریخ 1376/07/02 به سازمان تامین اج...
تحلیل سهم سیمان شمال با نماد سشمال شرکت سیمان شمال در تاریخ 1338/06/20 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و تاسیس گردید و در اسفند ماه 1347 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد که در حال حاضر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و واحد تجاری نهای...
تحلیل سهم سیمان شرق با نماد سشرق مقدمات تاسیس کارخانه سیمان در سال 1327 توسط بخش خصوصی آغاز گردید و پس از انجام مطالعات اولیه استان خراسان و شهر مشهد مقدس برای ایجاد دومین کارخانه سیمان کشور انتخاب گردید که برای تحقق مقصود فوق شرکتی تحت عنوان شرکت سیمان مشهد در سال 1332 تاسیس گردید و در اداره ثبت شر...
تحلیل سهم سیمان شاهرود با نماد سرود شركت سيمان شاهرود در سال 1363 و با سرمايه‌اي معادل يكصد و چهل ميليون ريال تاسيس و عملیات اجرایی ساخت فاز 1 به ظرفیت تولید 2300 تن در روز در سال 1365 در مکنطقه پهن دره در 12 کیلومتری شاهرود آغاز گردید و در سال 1377 به بهره برداری رسید.ظرفیت فاز 1 با تغییرا...
X