عرضه اولیه حآفرین برای بار دوم لغو شد!

عرضه اولیه حآفرین لغو شد!

مديرعمليات بازار فرابورس ايران:

به اطلاع مي رساند؛ عرضه اوليه سهام شركت ريل پرداز نوآفرين(حآفرين1) امروز سه شنبه مورخ 1399/12/19 انجام نخواهد شد. بديهي است تاريخ جديد عرضه متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.

اشتراک گذاری :

به روز بمانید

هر هفته محتوای بسیار خوبی را به صندوق ورودی خود دریافت کنید.
فقط محتوای عالی ، ایمیل شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم.