ریست
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا نیک

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا نیک

Saba Nik

این صندوق به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ تحت شماره ۱۱۳۵۹ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

Omid Tose'e

امکان صدور و ابطال واحد به صورت غیر حضوری با صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

Sepehr Khobregan Naft

این صندوق با شماره 11340 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم

Kosar

این صندوق با شماره 11379 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

صندوق سرمایه گذاری توازن معیار

Tavazon Meyar

این صندوق با شماره 11673 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

Andishe Farda

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا در اوراق بهادار با درآمد ثابت و پیش بینی سود ۲۰ درصد است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تاک دانا

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تاک دانا

Tak Dana

این صندوق با شماره 11287 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان

صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان

Avaye Sahame Kian

این صندوق با شماره 11477 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران

صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران

Niki Gostaran

این صندوق با شماره 11258 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل