ریست
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

Ganjine Yekom Avid

اين صندوق با شماره 11499 نزد سبا به ثبت رسيده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

Amin Melat

این صندوق با شماره١٠778 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

Amin Ansar

این صندوق به شماره 11161 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

Amin Yekom Farda

این صندوق با شماره 11367 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری امین سامان

صندوق سرمایه گذاری امین سامان

Amin Saman

تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار و بانک سامان

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

Mofid

فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می گیرد.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

Tose'e Andookhte Ayande

این صندوق با شماره 11215 در تاریخ 1392/05/01 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

Kian

این صندوق با شماره 11459 نزد سبا به ثبت رسیده است.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

Eftekhar Hafez

اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.

مشاهده کامل