ریست
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

Omid Iranian

فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

Ganjine Omid Iranian

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن....

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان

صندوق سرمایه گذاری جسورانه پارتیان

Partian

اگر فکر می‌کنید آینده با جسارت و شهامت شما دگرگون خواهد شد، پارتیان با افتخار سرمایه‌گذار استارتاپتان خواهد....

مشاهده کامل
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمايه

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمايه

Tose'e Bazar Sarmaye

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد با استراتژی....

مشاهده کامل
ganjineh almas
صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

Ganjineh Almas

کسب بهترین بازدهی ها توسط صندوق گنجینه الماس پایدار تحت مدیریت سبدگردان الماس

مشاهده کامل