صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صندوق‌های اختصاصی بازارگردان در بلندمدت، کمک شایانی برای دوری از نوسانات شدیدی که هر از گاهی شاهد آن در بازار سرمایه هستیم، خواهند بود.

اطلاعات کلی صندوق

صندوق بازارگردانی اختصاصی گوهرفام امید، در اجرای ماده 28 و بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب آذرماه 1384، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ 1397/07/04 تحت شماره 45597 و شناسه ملی 14007857185 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند (هـ) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در تاریخ 1397/07/15 تحت شماره 11607 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تا پایان تاریخ 1400/07/03 از نظر سازمان مجاز است.

ارکان صندوق


مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام و نام خانوادگیتاریخ تولدشماره ملیمدرک تحصیلی
فرشته آهنگری آغمیونی1371/1/21کارشناس ارشد مهندس مالی

مدیر صندوق

نامشماره ثبتتاریخ ثبت
 سرمایه گذاری توسعه گوهران امید241570 1383/12/06

متولی صندوق

نامسرمایه ثبت شده(ریال)سرمایه پرداخت شده(ریال)
موسسه حسابرسی بهراد مشاور65،100،00065،100،000

کارگزار صندوق

نامسرمایه ثبت شده(ریال)سرمایه پرداخت شده(ریال)
شرکت کارگزاری بانک سپه100،000،000،000100،000،000،000

حسابرس

نامشماره ثبتتاریخ ثبت
موسسه حسابرسی فریوران راهبر33091366/04/23

راه های ارتباطی

نامآدرستلفنآدرس سایت
تهرانبزرگراه شهید حقانی،گاندی جنوبی،کوچه شانزدهم،پلاک 702188207580fund.goharanomid.ir
اشتراک گذاری :

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رتبه:
میزان رضایت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

صندوق‌های اختصاصی بازارگردان در بلندمدت، کمک شایانی برای دوری از نوسانات شدیدی که هر از گاهی شاهد آن در بازار سرمایه هستیم، خواهند بود.

مشاهده کامل
عناوین