صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

کمک به رشد اقتصادي، کارآفريني، ايجاد اشتغال و توسعه فن‌آوري از اهداف صندوق به حساب مي‌آيند.

اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه فناوری بازنشستگی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است و تحت نظارت آن مي‌باشد. اساسنامه و اميدنامة اين صندوق در تاریخ 1397/03/05 به تصويب مجمع صندوق رسيده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. 

ارکان صندوق


مدیر سرمایه گذاری صندوق

نام و نام خانوادگیتاریخ تولدشماره ملیمدرک تحصیلی
مهدی غالملو1360/03/25_کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
مرتضی حبیبی1354/10/24006559942کارشد ارشد مدیریت مالی
امیر سینا جیرفتی1368/09/26011349492دکتری مهندسی مالی

مدیرصندوق

نامشماره ثبتتاریخ ثبت
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگان کشوری705131378/12/11

متولی صندوق

نامشماره ثبتتاریخ ثبت
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز82121 1378/02/08

کارگزار صندوق

نامسرمایه ثبت شده(ریال)سرمایه پرداخت شده(ریال)
شرکت کارگزاری صباجهاد150،000،00،000150،000،00،000

حسابرس

نامشماره ثبتتاریخ ثبت
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق7211811372/12/01

راه های ارتباطی

نامآدرستلفنآدرس سایت
تهرانتهران خیابان بهشتی خیابان احمد قصیر خیابان هفتم پلاک ۱۳ طبقه ششم غربی02188716775www.icpfvc.ir
اشتراک گذاری :

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رتبه:
میزان رضایت:

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

کمک به رشد اقتصادي، کارآفريني، ايجاد اشتغال و توسعه فن‌آوري از اهداف صندوق به حساب مي‌آيند.

مشاهده کامل
عناوین