صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

تحقق رؤیا های غیر ممکن با پیوستن به خانواده سرمایه گذاری خطر پذیر

اطلاعات کلی صندوق

علاوه بر کسب بازده بالاي سرمايه گذاري در این شرکت ها، مشارکت بيشتر در رشد اقتصادي، تشويق کارآفريني، ايجاد شغل و توسعه تکنولوژي از اعداف ثانویه صندوق است. برای دستیابی به این اهداف، صندوق منابع مالی را جمع آوری نموده و سرمایه ی مورد نیاز شرکت های جوان، پویا، و دانش بنیان را در چارچوب مدل مشارکت سهامی تامین می نماید.

آن دسته از سرمايه‌گذاران حقوقی و حقيقي که داراي منابع مالي هستند، می توانند پرتفوي سرمایه گذاری خود را با سرمايه‌گذاري در این صندوق و مشارکت در رشد و توسعه صنايع نوظهور و فن‌آوري‌هاي پيشرفته، تنوع بخشند. با توجه به سهم کمي که اين بخش از سرمايه‌گذاري در سبد کلي سرمايه‌گذاران دارد، توسعه ساختارها و فرآيندهاي سرمايه‌گذاري توسط آنها در چنين حوزه‌هايي به صرفه نيست.

در حاليکه صندوق با داشتن و دسترسی به افراد حرفه‌اي، متخصص و صاحب نظر می تواند به صورت تخصصي و متمرکز به فعاليت در اين حوزه بپردازد و زمينه موفقيت بيشتري را برای سرمایه گذاران فراهم آورد.

نهایتاً صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه اين امکان را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌آورد که بدون درگير شدن مستقیم آنها در چالش‌ها و پيچيدگي‌هاي صنعت سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير، بتوانند از مزايا و منافع آن برخوردار شوند.

ارکان صندوق


مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام سرمایه ثبت شده (ریال)سرمایه پرداخت شده (ریال)
تمدن سرمایه تامین3,700,000,000,0003,700,000,000,000

مشخصات اعضاء هیئت مدیره

نام سمتبه نمایندگی از
باقر طاهریان فر رئیس هیئت مدیرهشرکت گروه راهبران اقتصادي آرمان
حمید شیروانینائب رئیس هیئت مدیرهبانک شهر
آرمان اسديعضو هیئت مدیرهبانک توسعه صادرات
محمود نصرتی قزوینی نژادعضو هیئت مدیرهشرکت سرمایه گذاري شهر آتیه
محمودرضا خواجه نصیريعضوهیئت مدیره ومدیرعاملشرکت راهبران هدف آرمان

مشخصات سهامداران عمده

نام درصد مالکیت
بانک شهر 30%
بانک توسعه صادرات 25%
شرکت گروه راهبران اقتصادي آرمان 23%
شرکت سرمایه گذاري شهر آتیه10%
شرکت سرمایه گذاري آتیه اندیشان مس 9%

مدیر ثبت

نام سرمایه ثبت شده(به ریال)سرمایه پرداخت شده(به ریال)
الماس سبدگردان شرکت20.020.000.00020.020.000.000

حسابرس

نامسرمایه ثبت شده (ریال)سرمایه پرداخت شده(ریال)
موسسه حسابرسي شاخصانديشان3,700,000,000,0003,700,000,000,000

ضامن نقد شوندگی صندوق

ضامن نقد شوندگی ندارد.


راه های ارتباطی

آدرسشماره تماسنشانی اینترنتی
میـــدان آرژانتیـن بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶02188171794www.armanivc.com
اشتراک گذاری :

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رتبه:
میزان رضایت:

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی

تحقق رؤیا های غیر ممکن با پیوستن به خانواده سرمایه گذاری خطر پذیر

مشاهده کامل
عناوین