صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

ثبت شده به شماره 10706 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره 34062 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

اطلاعات کلی

صندوق سرمایه‌گذاری ارزش کاوان آینده در تاریخ 1388/02/21 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 ، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 10706 نزد سبا به ثبت رسیده است.

ارکان صندوق


مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام و نام خانوادگینام پدرتاریخ تولدشماره ملیمدرک تحصیلی
سید امین موسوی ترشیزیسیدعلی1368/01/080920006175دانشجوی دکتری
سلمان بابائیزاده اشکذریمحمدرضا1363/04/010007041709کارشناسی ارشد
شهروز وثوقیعلی1364/04/182691577546کارناسی

مدیر صندوق

نام شرکتشماره ثبتتاریخ ثبتشناسه ملی
سبدگردان آسال5319811397/07/0710440140111

متولی صندوق

نام شرکت شماره ثبتتاریخ ثبت
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان28621363/12/23

حسابرس

نام شرکتشماره ثبتتاریخ ثبت
موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس221561386/11/07

ضامن نقد شوندگی

ضامن نقد شوندگی ندارد.


راه های ارتباطی

آدرسشماره تلفننشانی اینترنتی
تهران، خیابان ملاصدرا، نرسیده به کردستان، پلاک60، طبقه ششم02140882701arzeshkavanfund.ir
اشتراک گذاری :

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رتبه:
میزان رضایت:

صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده

ثبت شده به شماره 10706 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده به شماره 34062 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده کامل
عناوین