صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

مورد اطمینان

اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع  بند 20 مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ مادۀ 1 قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تائید مزایا، تضمین سودآوری، کامل وصحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

موضوع فعالیت این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص وجوه جمع‌آوری‌شده به‌منظور ساخت و رساندن به مرحلۀ بهره‌برداری پروژۀ سیکل ترکیبی نیروگاه پرند مپنا، مطابق طرح توجیهی است.

شرکت گروه مپنا به‌منظور انجام پروژۀ موردنظر در چارچوب اساسنامه صندوق و با رعایت مقررات، شرکت تولید برق پرند مپنا را به‌عنوان شرکت پروژه به صندوق منتقل کرده و در ازای آن واحد سرمایه‌گذاری دریافت کرده است.

بر اساس طرح توجیهی مصوب، وجه مورد نیاز ساخت پروژه پذیره‌نویسی خواهد شد. شرکت پروژه پس از تکمیل و آغاز مرحلۀ بهره‌برداری تبدیل به یک شرکت سهامی عام شده و در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرش و قابل معامله می‌شود.
پس از ساخت پروژه و با تبدیل به سهامی عام شدن و عرضه ‌شدن سهام شرکت ‌پروژه فعالیت صندوق پایان پذیرفته، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرکت‌ پروژه منتقل شده و به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، به همان نسبت، سهام شرکت پروژه واگذار می‌گردد.خصوصیات کلی پروژه‌ در طرح توجیهی ذکر شده است.

ارکان صندوق


مدیران سرمایه گذاری صندوق

مهدی اسلامی بیدکلیMBA از دانشگاه تهران
امیر تقیخان تجریشیدانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه عالمه طباطبائی، کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه لندن، MBA
از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف،
فیروزه سالارالدینیدانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهیدبهشتی، کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی،
سعید اسلامی بیدگلیاستادیار دانشگاه عالمه طباطبائی در مدیریت مالی، دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی، MBA دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
 مهدی اسلامی بیدگلیمدیر اجرایی سابق شرکت کارگزاری رضوی، قائم مقام سابق مدیر عامل شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین،
قائم مقام سابق شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعظام، معاون اجرایی و عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی.

مدیر صندوق

مدیر صندوق شماره ثبت تاریخ تأسیس
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)397632 1389/12/04

حسابرس

نام شماره ثبت تاریخ تأسیس
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز11021 1378/02/08

کارگزار صندوق

نام شماره ثبت تاریخ تأسیس
شرکت تأمین سرمایه تمدن422558 1390/12/21

ضامن نقدشوندگی

ضامن نقدشوندگی ندارد.

راه های ارتباطی

آدرسشماره تماسنشانی اینترنتی
خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه 11، واحد 110802191006780www.apmprojectfund.com
اشتراک گذاری :

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رتبه:
میزان رضایت:

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

مورد اطمینان

مشاهده کامل
عناوین