وسپهر

تحلیل سهم شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر

در راستای ایجاد یک شرکت هلدینگ منسجم و قوی بعنوان بازوی سرمایه گذاری بانک صادرات ایران، در سال 93 این بانک اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با سرمایه اسمی 600 میلیارد ریال بصورت سهامی خاص نمود.در خرداد ماه سال 99 با دریافت مجوز از سازمان بورس، شرکت اقدام به تغییر از حالت سهامی خاص به سهامی عام نموده و پس از ثبت نزد سازمان در تیرماه، در شهریور ماه همان سال در فهرست ناشران فرابورس درج و در پایان شهریور ماه عرضه اولیه شد. در تاریخ ارائه این تحلیل بانک صادرات ایران با نزدیک به 75 درصد، سهامدار عمده وسپهر است.

تحلیل جایگاه شرکت در صنعت سرمایه گذاری

در حال حاضر از دیدگاه میزان سرمایه ثبت شده، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات بزرگترین شرکت و جایگاه اول در صنعت را دارا میباشد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

فعالیتهای سرمایه گذاری عمده شرکت را میتوان به ترتیب وزن آن در سبد سرمایه گذاری در 4  صنعت زیر دسته بندی نمود:

  • پتروشیمی و فراورده های نفتی : شرکتهای هلدینگ انرژی سپهرو پتروشیمی گچساران
  • کشت و صنعت نیشکر: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  • مالی: بانک صادرات ایران
  • ساختمان: شرکتهای سرمایه گذاری مسکن، سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران، سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان، سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس و توسعه سپهر ماندگار خراسان
  • سایر شرکتها: شرکت تامین سرمایه سپهر، پارس کانی، آرمان توسعه مهر خوارزمی و…

با توجه به اینکه وسپهر در عمده شرکتهای گروه صنعت ساختمانی زیرمجموعه خود دارای سهم اکثریت است، میتوان به نوعی وسپهر را ذیل صنعت هلدینگ ساختمانی نیز در نظر گرفت. در مجموع سرمایه گذاریهای شرکت، علاوه بر صنایع ذکر شده در بالا شامل صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات، زنجیره خلق ارزش، گردشگری، مهندسی در صنایع و مواد معدنی، تجارت الکترونیک و خدمات بیمه ای نیز میشود.

تهدیدات

از جمله مهمترین ریسکهای این شرکت میتوان به وابستگی بالای فعالیت عملیاتی آن به بانک صادرات ایران اشاره کرد. ریسک دیگری که شرکت را تهدید میکند وابستگی الگوی درآمدی شرکتهای پرداخت الکترونیک به سیاستهای بانک مرکزی است. همینطور لازم به ذکر است که صنعت پرداخت الکترونیک یکی از صنایعی است که نیاز به تخصص بالایی در حوزه بانکداری و فناوری اطلاعات دارد، بنابراین ریسک منابع انسانی و کمبود نیروی کار متخصص را نیز میتواند از جمله مهمترین تهدیدات شرکت برشمرد.

یکی دیگر از مهمترین ریسکهای شرکت ریسک نقدشوندگی فوری است. در روز عرضه اولیه، حدود دو سوم سبد سرمایه گذاری وسپهر در شرکتهای غیر بورسی و عمدتا پروژه های در حال توسعه بود، اما سهم پورتفو غیر بورسی شرکت از سبد سرمایه گذاری در تاریخ تحلیل به حدود سه چهارم افزایش یافته. این مسئله با توجه به نسبت بدهی 42 درصدی و نسبت جاری زیر یک شرکت میتواند تا حدودی نگران کننده باشد. از طرف دیگر سرمایه گذاری شرکت در سهام شرکتهای غیر بورسی و پروژه های درحال توسعه میتواند دارای مزایایی نیز باشد که در بخش فرصتها به آنها خواهیم پرداخت.

فرصتها

مهمترین فرصتی که برای وسپهر میتوان برشمرد حضور بانک صادرات ایران بعنوان سهامدار اصلی و نهادی شرکت است. بانک صادرات بعنوان یکی از بزرگترین بانکهای ایران و احتمالا اصلی ترین ارایه دهنده خطوط اعتباری به وسپهر، توان استفاده از اهرم مالی بیشتر با ریسک کمتر و سودآوری بیشتر را برای شرکت فراهم میکند. جایگاه نخست شرکت در صنعت از دیدگاه میزان سرمایه نیز توان رقابتی بیشتری برای وسپهر فراهم می آورد.

همانطور که در بخش قبل گفته شد، سرمایه گذاری های غیر بورسی شرکت که عمدتا در بخش پتروشیمی و فراورده های نفتی است، نزدیک به سه چهارم سبد سرمایه گذاری شرکت را به قیمت روز تشکیل میدهد. وجود طرحهای سودآوری همچون پروژه های هلدینگ انرژی سپهر و همچنین پروژه تولید اتیلن پتروشیمی گچساران که یک طرح ملی بوده و خوراک پتروشیمیهای حوزه خط لوله اتیلن غرب را فراهم میکند، برای این شرکت فرصتی ایده آل است تا در آینده نزدیک با عرضه اولیه این طرحها در بورس، هم شاهد جهش در ارزش روز پورتفو خود باشد و هم افزایش قابل توجه سودآوری برای سهامداران را به ارمغان بیاورد.

بررسی اجمالی وضعیت عرضه و تقاضای مهمترین صنایع پورتفو وسپهر نشان دهنده پیشی گرفتن میزان تقاضا از عرضه است:

  • صنعت پتروشیمی: عرضه و تقاضای داخلی عمده محصولات در این صنعت وضعیت متعادلی را دنبال میکند. اگرچه تقاضای داخلی برخی محصولات مانند پلی پروپیلن بیشتر از عرضه آن بوده و مازاد تقاضا بوسیله واردات جبران میشود، اما تقاضای بین المللی عمده محصولات تولیدی داخل، این صنعت را در جایگاه اول ارزآوری بجز فروش نفت خام قرار داده است.
  • کشت و صنعت نیشکر: بررسی عرضه و تقاضا در این صنعت حاکی از وجود مازاد تقاضای دائمی است. بطوریکه واردات شکر که عمدتا توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام میشود یک رویه محسوب شده و نرخ گذاری مواد اولیه و محصول آن توسط دولت مانع از افزایش ظرفیتهای تولید در داخل گردیده است.
  • صنعت ساختمان: بررسی اجمالی این صنعت نیز حاکی از مازاد تقاضا بوده و روند نزولی میزان عرضه مسکن در سالهای اخیر که ناشی از فضای کلی اقتصادی است نیز وجود دارد.

تحلیل ها

بررسی NAV شرکت

در بررسی صورتهای مالی شرکت مشاهده میشود که سهم سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و سرمایه گذاری مستقیم در املاک در سبد سرمایه گذاری شرکت صفر بوده و سود بانکی شناسایی شده ناشی از حسابهای بانکی شرکت میباشد. همچنین با توجه به این نکته که شرکت به تازگی عرضه اولیه شده است، مفروضات ارزشیابی شرکت در هنگام عرضه اولیه را میتوان کماکان معتبر فرض نموده و با توجه به عملکرد صنایع مختلف تا تاریخ تحلیل و همچنین تغییرات سهم صنایع و شرکتها در سبد سرمایه گذاری این مفروضات را مورد تعدیل قرار داد.

لازم به ذکر است که ارزشیابی شرکتهای موجود در پورتفو وسپهر با روشهای متفاوتی انجام شده. متدولوژی مورد استفاده ارزش گذاری برای شرکتهای سرمایه گذاری زیرمجموعه، استفاده از روش محاسبه NAV، در مورد شرکتهای در حال بهره برداری از روش P/E و در مورد طرحها و پروژه ها از روش محاسبه جریانهای نقد آتی شرکت است. همینطور ضریب تعدیل قیمتهای پورتفو غیر بورسی با توجه به عملکرد روز شاخصهای صنایع مربوطه در بازار سرمایه و وزن هر صنعت در پورتفو شرکت محاسبه گردیده است.

در جدول زیر خلاصه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه  NAV وسپهر قابل مشاهده است (ارقام به میلیون ریال).

ارزش پورتفو غیر بورسی 9 ماهه 99 به قیمت 31 شهریور 99                  453,340,349
ضریب تعدیل پورتفو غیر بورسی -8.4%
ارزش پورتفو غیر بورسی 9 ماهه 99 به قیمت روز                  415,350,428
ارزش پورتفو بورسی 9 ماهه 99                  144,184,346
جمع ارزش سبد سرمایه گذاری                  559,534,774
مانده داراییها بر اساس ترازنامه 6 ماهه حسابرسی شده                      9,951,066
بدهیها بر اساس ترازنامه 6 ماهه حسابرسی شده                    46,289,733
NAV                  523,196,107
NAV بازار هر سهم                            17,440
قیمت پایانی سهم در تاریخ 8 دیماه 99                            10,884

نسبت قیمت به NAV شرکت با احتساب ضریب تعدیل پورتفو در تاریخ تحلیل 62 درصد و بدون احتساب ضریب تعدیل و با احتساب مفروضات کمیته ارزش گذاری عرضه اولیه وسپهر 58 درصد محاسبه میشود. بدلیل اختصاص بخش عمده سبد سرمایه گذاری شرکت به سهام شرکتهای غیر بورسی و عدم شفافیت مورد نیاز برای محاسبات دقیقتر در این شرکتها، افزایش ضریب خطا در محاسبات NAV اجتناب ناپذیر است.

 تحلیل تکنیکال

همانطور که در نمودار بالا قابل مشاهده است روند قیمت در حال حاضر نزولی است. البته شیب نزول قیمت به وضوح کاهش یافته و در قالب الگوی کلاسیک تراکم اندینگ قرار دارد. مادامی که قیمت بتواند حمایت محدوده کف قبلی 10600 در مرحله اول و حمایت روانی قیمت عرضه اولیه را حفظ کند، احتمال شکست تراکم و شروع روند صعودی در کوتاه و میان مدت وجود دارد. برای تایید پایان روند نزولی، قیمت نیازمند شکست مقاومت محدوده 12700 است که با توجه به وضعیت اندیکاتورها احتمال آن وجود دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که بدلیل اینکه این شرکت به تازگی عرضه اولیه شده است، داده های قیمتی و زمانی برای نتیجه گیری گسترده تر و شناسایی روندهای میان و بلند مدت کافی نیست.

جمع بندی

در سال جاری بورس اوراق بهادار شاهد رشدی انفجارگونه بود که تا اواسط تابستان ادامه داشت. بزرگترین برندگان این رشد شرکتهای سرمایه گذاری بودند که با فروش بخشی از سبد دارایی خود شناسایی سود کردند. این سود شناسایی شده در صورتهای مالی پایان سال نمود بیشتری خواهد داشت و از این جنبه سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فعال در این صنعت مطلوب ارزیابی میشود.

با در نظر گرفتن امکانات جذاب، پتانسیلهای منحصر بفرد  وسپهر و پورتفو غیر بورسی بزرگ آن، کمیته ارزش گذاری در تاریخ 31 شهریور 99 میزان نسبت قیمت به NAV حدود 60 درصد را مبنای تعیین قیمت پایه وسپهر قرار داد. در تاریخ این تحلیل، میزان این نسبت حدود 58 تا 62 درصد ارزیابی میشود که عدد جذابی برای سرمایه گذاری بلند مدت است.

با توجه به  عدم وجود داده کافی برای تحلیل تکنیکال این سهم، برای نوسانگیری کوتاه مدت تایید پایان روند نزولی سهم و شکست مقاومت سقف قبلی بعنوان تریگر ورود الزامی است.

1

6 ماه ago

اشتراک گذاری :

به روز بمانید

هر هفته محتوای بسیار خوبی را به صندوق ورودی خود دریافت کنید.
فقط محتوای عالی ، ایمیل شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی گذاریم.