ریست

برکت

تحلیل سهم شرکت دارویی برکت با نماد برکت شرکت برکت با هدف فعالیت در صنایع دارویی کشور در خرداد ماه 1389 بصورت سهامی خاص و با نام شرکت نوین دارویی تدبیر تشکیل گردید. درادامه و در راستای ورود به بورس در آذر ماه سال 1395 نام شرکت به گروه دارویی برکت و نوع شرکت از […]

مشاهده کامل