ریست

وسپهر

تحلیل سهم شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با نماد وسپهر در راستای ایجاد یک شرکت هلدینگ منسجم و قوی بعنوان بازوی سرمایه گذاری بانک صادرات ایران، در سال 93 این بانک اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات با سرمایه اسمی 600 میلیارد ریال بصورت سهامی خاص نمود.در خرداد ماه […]

مشاهده کامل